قوانین ثبت نام

لطفا چند لحظه این قوانین را به دقت مطالعه کنید:

بیاد داشته باشید ما مسئول پیام هایی که در انجمن های عمومی قرار داده می شوند نیستیم.  ما همچنین دقیق بودن یا کامل بودن یا حتی قابل استفاده بودن آنها تضمین نمی کنیم. مگر پیام هایی که به صورت حاص از طرف مدیران تائید شده باشند.

هر پیام بیانگر دیدگاه نویسنده آن است و نه نظر این انجمن یا مدیران آن. اگر احساس کردید پیامی، غیرقانونی یا ناعادلانه و مضر می باشد موجب امتنان خواهد بود آنرا از طریق بخش ارتباط با پشتیبانی یا ایمیل با ما در میان بگذارید. ما آنرا بررسی می کنیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف آنرا پاک می کنیم. 

حتما تائید می کنید که در ضمن استفاده یا عضویت در این سایت نمی توانید هر مطلب غلط یا موهن، غیردقیق، افتراآمیز، نفرت آمیز، زیانبار، ناخوشایند، اهانت آمیز، جنسی، تهدید آمیز، تهاجمی، در تضاد با حریم خصوصی افراد یا غیرقانی را منتشر نمائید.

مجددا با ما موافق هستید که نمی توانید مطلبی که دارای کپی رایت می باشد را بدون اجازه پدید آورنده آن منتشر کنید.

همچنین یادآور می شویم که این سایت برای تمایز کاربران از کوکی استفاده می نماید. این ویژگی به ما کمک می کند که تجربه کاربری بهتری را برای شما فراهم کنیم.